Rock Point

Cougars

25 Nov

7:30 pm

vs
Ganado
Hornets
Rock Point High School Freedom

30 Nov

7:00 pm

@
Fredonia
Lynx
Fredonia High School Region

04 Dec

7:30 pm

vs
Many Farms
Lobos
Rock Point High School Freedom

07 Dec

7:00 pm

vs
El Capitan
Eagles
Rock Point High School Region

14 Dec

7:00 pm

@
Williams
Vikings
Williams High School Freedom

20 Dec

5:30 pm

@
Grand Canyon
Phantoms
Grand Canyon Freedom

03 Jan

7:00 pm

vs
Fredonia
Lynx
Rock Point High School Region

04 Jan

5:30 pm

vs
Pinon
Eagles
Rock Point High School Freedom

09 Jan

7:00 pm

@
St. Michael
Cardinals
St. Michael High School Region

11 Jan

4:00 pm

@
El Capitan
Eagles
El Capitan High School Region

16 Jan

7:30 pm

@
Whitehorse (UT) (Montezuma Creek UT)
Whitehorse (UT) (Montezuma Creek UT) Freedom

18 Jan

7:00 pm

@
Red Mesa
Redskins
Red Mesa High School Region

21 Jan

7:00 pm

vs
Red Valley-Cove
Miners
Rock Point High School Region

24 Jan

7:00 pm

@
St. Michael
Cardinals
St. Michael High School Region

28 Jan

7:00 pm

@
Red Valley-Cove
Miners
Red Valley-Cove High School Region

01 Feb

7:00 pm

vs
Red Mesa
Redskins
Rock Point High School Region