Shadow Mountain

Matadors

04 Dec 4:00 pm Yuma & Deer Valley Deer Valley High School Hosted by Deer Valley Section
11 Dec 3:00 pm Washington & Peoria Canyon View High School Hosted by Peoria Section
18 Dec 3:00 pm Desert Edge & Gila Ridge Gila Ridge High School Hosted by Gila Ridge Section
20 Dec 11:00 am McCLINTOCK INVITATIONAL WRESTLING TOURNAMENT McClintock High School Hosted by Arcadia Invitational
08 Jan 3:00 pm Buckeye Union, Estrella Foothills & Lake Havasu Lake Havasu High School Hosted by Lake Havasu Section
15 Jan 3:00 pm Cactus, Youngker & Arcadia Arcadia High School Hosted by Arcadia Section
22 Jan 3:00 pm Arcadia & Dysart Shadow Mountain High School Hosted by Shadow Mountain Section
29 Jan 3:00 pm Estrella Foothills & Lake Havasu Lake Havasu High School Hosted by Lake Havasu Section
05 Feb 3:00 pm Desert Edge & Washington Shadow Mountain High School Hosted by Shadow Mountain Section