Bourgade Catholic

Golden Eagles

Chris Lukaszewski

Senior

Singles

2

Doubles

1


Overall Record

5 - 13

Singles 1

1 - 2

Singles 2

2 - 4

Doubles 1

1 - 5

Doubles 2

1 - 2


Singles #1