Arcadia

Titans

Rhys Williams

Freshman

Singles

2

Doubles

1


Overall Record

25 - 2

Singles 2

11 - 2

Singles 5

1 - 0

Doubles 1

13 - 0


Singles #5