Red Mountain

Mountain Lions

04 Mar 2:00 pm vs Hamilton Red Mountain High School Hosted by Red Mountain Freedom
18 Mar 2:00 pm vs Highland Highland High School Hosted by Highland Freedom
20 Mar 8:00 am Red Mountain Rampage Red Mountain High School Invitational
01 Apr 2:00 pm vs Basha Red Mountain High School Hosted by Red Mountain Freedom
07 Apr 2:00 pm vs Queen Creek Queen Creek High School Hosted by Queen Creek Freedom
15 Apr 2:00 pm vs Campo Verde Red Mountain High School Hosted by Red Mountain Freedom